X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شعر
شنبه 6 اسفند‌ماه سال 1384
سخن بزرگان

شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید

                                                                                (کیم وو چونگ)

اگر کسی ترا آنطور که می خواهی دوست ندارد ، به این معنی نیست که ترا با  تمام وجودش دوست ندارد

                                                                                     (مارکز)

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

                                                                                  (برایان تریس)

در درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است

                                                                                     (گوته)

دوست واقعی کسی است که دست ترا بگیرد ولی قلب ترا لمس کند

                                                                                    (مارکز)                                                                                

وقتی انسان آرامش را در خود نیابد، جستجوی آن در جای دیگر کار بیهوده ای است

                                                                                 (لارو شفوکو)

عشق، فراموش کردن خود در وجود کسی است که همیشه و در همه حال ما را بیاد دارد

                                                                                        ( ؟ )

موفقیت= 1% نبوغ + 99% عرق ریختن

                                                                                 (توماس ادیسون)

سعی نکنیم بهتر یا بد تر از دیگران باشیم. بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم

                                                                                (مارکوس گداویر)

مغز ما یک دینام 1000 ولتی است که متاسفانه اکثرمان به اندازه یک چراغ موشی از آن استفاده نمی کنیم

                                                                                 (ویلیام جیمز)

تنها بنا ئی که هر چه بلرزد محکم تر می شود دل است

                                                                                      ( ؟ )

فقط یک چیز می دانم ، و آن اینکه هیچ چیز نمی دانم

                                                                                   (سقراط)

هرگز کسی را نا امید نکنید ، شاید امید او همه دارایی اش باشد

                                                                              (جکسون براون)

بر بلندی کوهها نمی توان غالب شد ، مگر از طریق جاده های پیچ در پیچ

                                                                                    (گوته)

هر چه قفس تنگ تر باشد ، آزادی شیرین تر بنظر می رسد

                                                                                  (آلمانی)


آرشیو

قدمتون گل بارون : 87612


عناوین آخرین یادداشت ها